SU VE ZAMAN TASARRUFU İLE EKONOMİ

Geleneksel temizlik ve sanitasyon yöntemlerinde kullanılan aşırı miktarda su, doğal su kaynaklarının hızla tüketilmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Temizlik sırasında kullanılan kimyasallar ise daha büyük tehlike teşkil eden, temiz su kaynaklarının kirletilmesi ve tekrar kullanılamamasına neden olmaktadır.

Gıda İşletmelerinde yürütülen geleneksel temizlik ve sanitasyon faaliyetleri; sarfedilen aşırı su ve kimyasallar, uzun süreli üretim duruşları, emek yoğun bir işlem olması nedeniyle kullanılan aşırı işçilik, büyük miktarlardaki kirlenmiş atık suyun arıtılması gerekliliği nedeniyleriyle oldukça maliyetli işlemlerdir. Ayrıca gerektiği şekilde yapılmaması durumunda ortaya çıkabilecek hijyenik problemler nedeniyle ürün geri çağırma risk ve maliyetlerine yolaçabilecek çok kritik bir prosestir.

"Kuru Buhar" formundaki yüksek sıcaklık ugulaması, sağlık kurumlarında kullanılan cerrahi alet ve ekipmanların sterilizasyonu için uzun yıllardır kullanılan bir yöntemdir.

"Kuru Buhar" uygulaması, endüstriyel temizlik ve sanitasyon uygulaması için son yıllarda kulanılamaya başlanan yeni bir tekniktir.

Türkiye Temsilciliğini yapmakta olduğumuz Menikini firmasının geliştirmiş olduğu Kuru Buharlı Temizlik ve Sanitasyon Sistemleri kullanılarak, uygulanan temizlik ve sanitasyon işlemleri kimyasal kullanmadan, büyük oranda su ve zaman tasarrufu yapılarak yürütülebilmektedir.

Minikini Endüstriyel Temizlik ve Sanitasyon Sistemlerinde, 185 C sıcaklık ve 10 Bar basınç kullanılarak elde edilen, %5'lik nem içerikli "Kuru Buhar" kullanılmaktadır.

"Kuru Buhar" şeklinde uygulanan yüksek sıcaklık, kir ve lekelerin yüzey ile arasındaki kimyasal ve toksik bağı, herhangibir çözgen veya deterjan kullanılmadan ortadan kaldırılmak suretyle ekolojik ve çevreci temizlik sağlamaktadır. Ayrıca uygulanan yüksek sıcaklığın yarattığı termal şok, tüm patojen mikroorganizma ve tehlikeli bakterileri ortadan kaldırarak etkin bir sanitasyon sağlamaktadır. Temizlik ve sanitasyonda kullanılan "Kuru Buhar" 'ın nem içerisi %5 seviyelerinde olduğundan, işlem için harcanan su miktarı, geleneksel yönteme oranla %96 oranında daha düşüktür. "Kuru Buhar" ugulaması en etkin, ekolojik ve çevreci temizlik ve sanitasyon uygulamasıdır.

100 C'deki su buharının molekül büyüklüğü 2 mikron iken, Menikini Sistemlerinde kullanılan "Kuru Buhar" 'ın molekül büyüklüğü 0.0006 mikron seviyelerindedir. Çok küçük molekül büyüklüğüne sahip "Kuru Buhar", geleneksel yöntemlerle ulaşılamayan çatlaklar ve girintilere kolaylıkla ulaşarak temizlik ve sanitasyon işlemini hızlandırmakta, kolaylaştırmakta ve etkinliğini arttırmaktadır. Ayrıca geleneksel sanitasyon yöntemlerinde sıkça rastlanan "bakteri direnci", "Kuru Buhar" tekniğinde ortaya çıkmamaktadır.

Çok küçük molekül büyüklüğüne sahip "Kuru Buhar", uygulama aparatını terkettiği an 104 C sıcaklığındadır. Küçük molekül yapısı hızlı soğumaya neden olduğundan, "Kuru Buhar" 15 cm. yol katettiğinde dokunulabilecek sıcaklıklara düşmekte ve iş güvenliği açısından bir sakınca yaratmamaktadır.

Menikini Kuru Buharlı Temizlik ve Sanitasyon Sistemleriyle çoğunlukla kimyasal kullanmadan yürütülen işletme temizliği etkin, hızlı ve ekonomik şekilde uygulanabilmektedir. Çok düşük nem içeriği nedeniyle "Kuru Buhar", geleneksel yöntemlerle temizliği oldukça zor hatta olanaksız görülen kontrol panelleri ve elektrik panoları temizliğinde de kolaylıkla kullanılabilmektedir. "Kuru Buhar" kullanımı ile sistem ve üretim hattı duruş süreleri azalmakta, deterjana yapılan harcamadan tasarruf sağlanmakta ve termal şok ile mikroorganizmalar yokedildiğinden etkin bir sanitasyon sağlanmaktadır.

Sonuç olarak Menikini Kuru Buharlı Temizlik ve Sanitasyon Sistemleri, su, deterjan ve zaman tasarrufu sağlamanın yanısıra, kirlenmiş suyun arıtılması gerekliliğini ortadan kaldırmak suretiyle önemli tasarruf sağlamakta ve bu nedenlerle endüstriyel temizlik ve sanitasyon prosesinin geleceğini teşkil etmetedir.

Firmamız İZBUL aracılığı ile ülkemiz kullanımına sunulan Meniki Kuru Buharlı Temizlik ve Sanitasyon Sistemlerinin avantajları aşağıda sıralanmıştır;

-Aşırı kimyasal kullanımını engelleyerek ekonomi sağlanır,

-Kimyasallarla kirlenmiş atık suların işletme dahilinde arıtılması için harcanan paradan tasarruf sağlanır,

-Aşırı su tüketiminin önüne geçerek, doğal kaynakların tükenmesi önlenir,

-Temiz su kaynaklarının kimyasallarla kirletilmesi önlenir,

-Kimyasalların oluşturduğu alerji ve cilt tahrişleri engellenir,

-Temizlenen yüzeylere temas eden gıda maddesinde lezzet kaybı oluşmaz,

-Üretim hattı duruş süreleri azalır, verimlilik artar,

-Temizlik ve sanitasyona harcanan işçilik maliyeti azalır,

-"Kuru Buhar" 'ın çok küçük partikülleri sayesinde geleneksel yöntemle erişilemeyen noktalara rahatlıkla ulaşılarak daha etkin bir temizlik sağlanır,

-"Kuru Buhar" ile elde edilen termal şok sayesinde sanitasyon sağlanır,

-MSDS uygulama ve eğitimi gerektirmez,

-"Kuru Buhar" iş güvenliği riski yaratmaz,

Dumlupınar Mahallesi, 83 Sokak, No.32/A, (35400) Buca - İZMİR / TÜRKİYE
Tel:+90.232.442 4041/42   Faks:+90.232.442 4042
Bilgi Almak için : bilgi@iz-bul.com