YENİ, ÇEVRECİ TEKNOLOJİ

Su insanlık için en önemli besin elementi olarak tanımlanmaktadır. Yeryüzündeki varlığımızın sürmesi için temiz, içilebilir su kaynaklarına ihtiyaç duymaktayız.

Yeryüzünün önemli bir kısmı su ile kaplıdır fakat, mevcut suyun sadece %3'lük kısmını tatlı su kaynakları oluşturmaktadır. Bu tatlı su kaynaklarının büyük çoğunluğu da kutuplardaki buz kütleleridir. Mevcut tatlı suyun %1'den daha az bir kısmı ulaşılabilir ve kullanılabilir durumdadır. Başka bir deyişle, yeryüzündeki toplam su varlığının %0,007'sinden daha az bir kısmı içilebilir su kaynaklarını teşkil etmektedir.

20. yüzyılda insan nüfusu 3 kat, su tüketimi ise 6 kat artmıştır. 21. yüzyıl ortasına kadar yeryüzü nüfusuna 3 milyar insanın ilave olması beklenmektedir. İnsanların 5'te 1'lik kısmı içilebilir su kaynaklarına sahip bulunmamaktadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre her 15 saniyede 1 çocuk su kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Su kaynaklarının, bugün çok önemli olduğu düşünelen petrol kaynaklarından daha önce tükeneceği öngörülmektedir.

Tüm bu gerçeklerin yanında, mevcut temiz su kaynaklarının birçok olumsuz faktör tarafından hızla kirletildiği bilinmektedir. Gelecek ile ilgili yapılan öngörüler alarm seviyesinde uyarılar vermektedir. Yeryüzündeki temiz ve içilebilir su kaynakları hızla tükenmekte ve çeşitli nedenlerle kirletilmektedir.

Geleneksel temizlik ve sanitasyon yöntemlerinde kullanılan aşırı miktarda su, doğal su kaynaklarının hızla tüketilmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Temizlik sırasında kullanılan kimyasallar ise daha büyük tehlike teşkil eden, temiz su kaynaklarının kirletilmesi ve tekrar kullanılamamasına neden olmaktadır.

Yeryüzünün kirlenmesi ve doğal ve temiz su kaynaklarının azalması küresel bir problemdir. Günümüz insanının en önemli yükümlülüklerinden biri; doğal su kaynaklarını koruyacak çözüm ve teknolojilere yatırım yapmak ve kullanmak suretiyle su tüketimini azaltmak ve mevcut kaynakların kirlenmesini önlemektir. Bu amaçla yürütülen çalışmalar sonucunda "Kuru Buhar" 'lı temizlik ve sanitasyon yöntemi geliştirilmiştir.

Menikini Kuru Buharlı Temizlik ve Sanitasyon Sistemleri kullanarak kimyasal kullanmadan temizlik ve sanitasyon elde edilebildiği gibi, geleneksel yönlemlere kıyasla yaklaşık %96 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. Menikini Kuru Buhar Sistemleri, tamamen doğa dostu, yeşil bir teknolojidir ve su kaynaklarının korunmasına büyük katkı sağladığı gibi, mevcut su kaynaklarının kimyasallarla kirlenmesini önlemekte ve büyük oranda enerji ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Firmamız İZBUL aracılığı ile ülkemiz kullanımına sunulan Meniki Kuru Buharlı Temizlik ve Sanitasyon Sistemlerinin avantajları aşağıda sıralanmıştır;

-Aşırı kimyasal kullanımını engelleyerek ekonomi sağlanır,

-Kimyasallarla kirlenmiş atık suların işletme dahilinde arıtılması için harcanan paradan tasarruf sağlanır,

-Aşırı su tüketiminin önüne geçerek, doğal kaynakların tükenmesi önlenir,

-Temiz su kaynaklarının kimyasallarla kirletilmesi önlenir,

-Kimyasalların oluşturduğu alerji ve cilt tahrişleri engellenir,

-Temizlenen yüzeylere temas eden gıda maddesinde lezzet kaybı oluşmaz,

-Üretim hattı duruş süreleri azalır, verimlilik artar,

-Temizlik ve sanitasyona harcanan işçilik maliyeti azalır,

-"Kuru Buhar" 'ın çok küçük partikülleri sayesinde geleneksel yöntemle erişilemeyen noktalara rahatlıkla ulaşılarak daha etkin bir temizlik sağlanır,

-"Kuru Buhar" ile elde edilen termal şok sayesinde sanitasyon sağlanır,

-MSDS uygulama ve eğitimi gerektirmez,

-"Kuru Buhar" iş güvenliği riski yaratmaz,

Dumlupınar Mahallesi, 83 Sokak, No.32/A, (35400) Buca - İZMİR / TÜRKİYE
Tel:+90.232.442 4041/42   Faks:+90.232.442 4042
Bilgi Almak için : bilgi@iz-bul.com