KİMYASAL KULLANMADAN TEMİZLİK VE SANİTASYON

Gıda maddelerinde oluşan mikrobiyal bulaşmanın %90'lık kısmının imalat ve paketleme süreçleri sırasında oluştuğu belirlenmiştir. Gıda İşletmeleri, işletme içerisindeki çeşitli kir, bakteri ve virüslerin ortadan kaldırılması ve hedeflenen temizlik ve sanitasyona ulaşmak amacıyla temizlik ve dezenfeksiyon hat ve programları uygulamaktadır. Bu amaçla su ile birlikte birçok kimasal kullanılmaktadır. Kimyasallar ve su kullanılarak yapılan temizlik ve sanitasyon masraflı ve uzun süreli bir işlemdir. İşlemin uzun sürmesi; işçilik maliyeti yanında, yüksek seviyede üretim kaybı sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır.

Geleneksel temizlik ve sanitasyon tipik olarak dört kademeden oluşmaktadır;

-Su ve deterjan uygulaması,

-Su ile durulama,

-Kurutma,

-Kimyasal dezenfektan uygulaması.

Geleneksel temizlik ve sanitasyon yöntemlerinde kullanılan aşırı miktarda su, doğal su kaynaklarının hızla tüketilmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Temizlik sırasında kullanılan kimyasallar ise daha büyük tehlike teşkil eden, temiz su kaynaklarının kirletilmesi ve tekrar kullanılamamasına neden olmaktadır.

Yeryüzünün kirlenmesi ve doğal ve temiz su kaynaklarının azalması küresel bir problemdir. Günümüz insanının en önemli yükümlülüklerinden biri; doğal su kaynaklarını koruyacak çözüm ve teknolojilere yatırım yapmak ve kullanmak suretiyle su tüketimini azaltmak ve mevcut kaynakların kirlenmesini önlemektir. Bu amaçla yürütülen çalışmalar sonucunda "Kuru Buhar" 'lı temizlik ve sanitasyon yöntemi geliştirilmiştir. Ayrıca buhar kullanımı, temizlik ve sanitasyonun sağlanması için kullanılabilecek en etkin ve çevreci yöntem olarak belirlenmiştir.  "Kuru Buhar" optimal düzeyde temizlik ve sanitasyonu garanti etmektedir. "Kuru Buhar" kullanarak, yüzey ve kir arasındaki kimyasal ve toksik bağı çözgen (solvent) veya deterjan kullanmadan ortadan kaldırmak suretiyle ekolojik temizlik ve sanitasyon sağlanabilir.

Menikini Endüstriyel Temizlik ve Sanitasyon Sistemleri ile çeşme suyundan "Kuru Buhar" elde edilmektedir. Menikini Kuru Buharlı Temizlik ve Sanitasyon Sisteminin kalbi, 185 C sıcaklık ve 10 Bar basınçtır. Bu sıcaklı ve basınç derecelerinde çeşme suyundan, temizlik ve sanitasyon işleminde kullanılan "Kuru Buhar" elde edilmektedir.

"Kuru Buhar" kullanımı ile işletme temizlik ve sanitasyonu daha hızlı, ekonomik ve kolay şekilde uygulanabilmektedir. Menikini Sistemleri ile uygulanan "Kuru Buhar" 'ın yüzeye aktardığı gizli ısı, E-Coli, Salmonella, Listeria dahil tüm patojen mikroorganizma ve tehlikeli bakterileri ortadan kaldırır ve deterjan uygulamalarında sıkça görülen bakteri direnci oluşmadan en etkin sanitasyon sağlanabilir. Ayrıca aşırı su ve kimyasal kullanımı önlenebildiği gibi, doğal su kaynaklarının kimyasallarla kirlenmesi riski de azaltılabilmektedir.

"Kuru Buhar" Teknolojisi, yüzey, ekiman ve çevre temizlik ve sanitasyonu dikkate alındığında endüstriyel temizliğin geleceğini teşkil etmektedir.

Firmamız İZBUL aracılığı ile ülkemiz kullanımına sunulan Meniki Kuru Buharlı Temizlik ve Sanitasyon Sistemlerinin avantajları aşağıda sıralanmıştır;

-Aşırı kimyasal kullanımını engelleyerek ekonomi sağlanır,

-Kimyasallarla kirlenmiş atık suların işletme dahilinde arıtılması için harcanan paradan tasarruf sağlanır,

-Aşırı su tüketiminin önüne geçerek, doğal kaynakların tükenmesi önlenir,

-Temiz su kaynaklarının kimyasallarla kirletilmesi önlenir,

-Kimyasalların oluşturduğu alerji ve cilt tahrişleri engellenir,

-Temizlenen yüzeylere temas eden gıda maddesinde lezzet kaybı oluşmaz,

-Üretim hattı duruş süreleri azalır, verimlilik artar,

-Temizlik ve sanitasyona harcanan işçilik maliyeti azalır,

-"Kuru Buhar" 'ın çok küçük partikülleri sayesinde geleneksel yöntemle erişilemeyen noktalara rahatlıkla ulaşılarak daha etkin bir temizlik sağlanır,

-"Kuru Buhar" ile elde edilen termal şok sayesinde sanitasyon sağlanır,

-MSDS uygulama ve eğitimi gerektirmez,

-"Kuru Buhar" iş güvenliği riski yaratmaz,

Dumlupınar Mahallesi, 83 Sokak, No.32/A, (35400) Buca - İZMİR / TÜRKİYE
Tel:+90.232.442 4041/42   Faks:+90.232.442 4042
Bilgi Almak için : bilgi@iz-bul.com